INSEMINATIE STATION

OP WEG NAAR DE TOEKOMST!

Stal Leeuwenhof heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het insemineren van paarden en is lid van de Bond van Hengstenhouders. Er bestaat bij Stal Leeuwenhof geen enkele beperking voor wat betreft uw keuze in hengsten. Sperma van iedere gewenste hengst kan geleverd worden. 

Sjoerd van Leeuwen staat tevens ter beschikking voor een objectief en vakkundig advies over de partnerkeuze van uw merrie.

Stal Leeuwenhof kan in nauwe samenwerking met  diergeneeskundig centrum de Lingehoeve (www.delingehoeve.nl) zorgdragen voor de inseminatie op het juiste moment, bij de Lingehoeve (uw merrie kan hier desgewenst gestald worden) of bij u thuis. Een speciaal merrie abonnement wordt hiertoe aangeboden. U bent vanzelfsprekend geheel vrij een dierenarts naar keuze in te zetten gedurende het gehele traject.

Met een hoog slagingspercentage helpt Stal Leeuwenhof u bij het zetten van de eerste stap naar het fokken van uw toekomstig top paard.